fbpx

Szczepimy przeciw HPV dowiedz się więcej

Witamy w Pelplińskim Centrum Zdrowia
Przychodnia w Pelplinie
Sprawdż
Przychodnia w Skórczu
Kliknij tutaj
Przychodnia w Smętowie Granicznym
Kliknij tutaj
Przychodnia w Osieku
Kliknij tutaj
Poprzedni
Następny

Rejestracje:

Peplin Rejestracja

Pelplin

Skórcz

Osiek

Smętowo Graniczne

Aktualności dla pacjentów

Porady Lekarskie

Informujemy , że wystawianie recept przez lekarza POZ w przypadku nowego leczenia zaleconego przez lekarza specjalistę możliwe jest tylko i wyłącznie po przedstawieniu aktualnej dokumentacji z 

zaleceniami !!!!!!

Zasady korzystania z porad lekarskich 

Pacjent wybiera , jaką formę wizyty preferuję wizytę osobistą czy też teleporadę . 

Kiedy bezpośrednia wizyta 

Lekarz nie może odmówić bezpośredniej wizyty , gdy Pacjent : 

 1. Nie wyraża zgody na teleporadę – badż opiekun ustawowy , 
 2. Cierpi na przewlekłą chorobę i nastąpiło pogorszenie lub zmieniły się objawy , 
 3. Istnieje podejrzenie choroby nowotworowej , 
 4. Nie ma jeszcze 6 lat , 
 5. Ma pierwszą wizytę u lekarza , pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki lekarskiej , których wskazałeś w deklaracji wyboru . 

Kiedy teleporada 

Pacjent korzysta z teleporady jest : 

 1. Istnieje podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2
 2. Potrzebuje recepty na leki niezbędne do kontynuacji leczenia , a lekarz ma aktualną dokumentację medyczną . 
 3. Potrzebuje zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację poprzedniego zlecenia ,  a lekarz ma aktualną dokumentację medyczną . 
 4. Potrzebuje zaświadczenia o stanie zdrowia . 
 5. Dziecko , które nie ma 6 lat , korzysta z porady kontrolnej , którą lekarz ustalił podczas bezpośredniej wizyty i która nie polega na fizycznym badaniu . 

Co można uzyskać przez teleporadę u swojego lekarza 

 • zalecenia 
 • e-zwolnienia 
 • e-receptę 
 • e-skierowanie 
 • sugestię bezpośredniej wizyty w przychodni lub kontaktu z pogotowiem ratunkowym ( jeśli stan zdrowia będzie tego wymagał ). 

Podstawa prawna : 

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.z 2021 r. poz. 1285, z późn.zm.)
 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporadu w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1935)
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 października 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2 (Dz.U, poz. 1749 , 1873 i 2043 ) 

Moje IKP

Internetowe Konto Pacjenta ma każda osoba, która ma PESEL

Znajdziesz tu informacje o:

 • e-receptach wystawionych, zrealizowanych, a także o tych, które zostały zrealizowane  częściowo 
 • dawkowaniu leku, który przepisał Ci lekarz
 • bezpłatnych lekach dla osób 65+ i do 18. roku życia
 • historii Twoich wizyt w przychodni/u lekarza oraz innych zdarzeniach medycznych, również finansowanych prywatnie
 • pomocy, jakiej Ci udzielono, a także, ile NFZ zapłacił za świadczenia
 • wystawionych skierowaniach i e-skierowaniach
 • wystawionych e-zleceniach na wyroby medyczne
 • e-zwolnieniach i zaświadczeniach lekarskich wystawionych w związku z chorobą i macierzyństwem
 • Twoich szczepieniach
 • historii leczenia osoby bliskiej, która Cię do tego upoważniła — a także Twojego dziecka do 18. roku życia
 • tym, kto i kiedy Cię zgłosił do ubezpieczenia zdrowotnego, o wysokości opłaconych składek czy dacie zarejestrowania ostatniej składki
 • lekach (możesz sprawdzić każdy lek dopuszczony do obrotu w Polsce)
 • Twoich wyrobach medycznych zrefundowanych przez NFZ
 • elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) np. wyniki badań np. wyniki i opisy badań, diagnozy lekarzy, wypis ze szpitala, dokumenty z SOR, o ile lekarz lub placówka umieścili ją w systemie
 • indywidualnym planie opieki medycznej (IPOM)  wraz z harmonogramem leczenia.

Poprzez IKP masz możliwość :

 • odbioru e-recepty SMS-em lub e-mailem — wystarczy, że podasz swój numer telefonu lub adres e-mail
 • odbioru kolejnej e-recepty bez wizyty w gabinecie (w przypadku choroby przewlekłej i po konsultacji, np. telefonicznej, z lekarzem)
 • zamówienia online e-recepty na stałe leki, o ile placówka odbiera zgłoszenia
 • zapisania dziecka w wieku 12 i 13 lat na bezpłatne szczepienie przeciw HPV
 • zmiany lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • upoważnienia kogoś bliskiego lub medyka do odbioru Twoich recept lub wglądu do Twojej dokumentacji medycznej
 • upoważnienia tego rodzica, który nie zgłaszał dziecka do ubezpieczenia, do dostępu do jego IKP
 • złożenia wniosku o wydanie EKUZ – Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego
 • uzyskania e-skierowania na bezpłatne badania w ramach programu Profilaktyka 40 plus oraz zapisania się od razu na badania
 • zmiany e-recepty na transgraniczną
 • pobrania Unijnego Certyfikatu COVID (UCC).

Jak się zalogować

Pełna instrukcja  jak zalogować się oraz utworzyć konto  na IKP lub moje IKP jest  TUTAJ